De verschillende pijlers

Skol Salú heeft vier gezondheidsthema's namelijk bewegen, voeding, sociaal - emotionele gzondheid en veiligheid. Scholen werken aan deze thema's en kunnen zo een gezonde school worden. 

Lees meer over deze onderdelen in de onderstaande kopjes!

 

 

Voeding

Gezond eten levert de voedingsstoffen die nodig zijn om het lichaam gezond te houden zodat een kind goed kan leren en bewegen. Door gevarieerd te eten is de kans het grootst dat je voldoende van alle voedingsstoffen binnenkrijgt om het lichaam gezond te houden en te beschermen tegen ziektes. Gezonde voeding zorgt voor betere leerprestaties en kinderen kunnen actiever meedoen met de lessen. Het blijkt dat de opvoeding van kinderen niet alleen in de handen ligt van de ouders, maar ook in die van de scholen. Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het maken van gezonde keuzes door het kind de juiste kennis bij te brengen en het goede voorbeeld te geven. Als u op de hoogte bent van gezonde voeding kunt u kinderen helpen om gezonde keuzes te maken.

Belang van gezonde voeding

Gezonde voeding tijdens de kindertijd zorgt er voor dat gezonde eetgewoonten aangeleerd worden zodat als de kinderen volwassen zijn ze deze lijn voortzetten. Het zorgt daarmee voor een verminderde kans op het ontwikkelen van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en een aantal vormen van kanker. Ook hebben onderzoeken aangetoond dat het effect heeft op de schoolprestaties waardoor kinderen een betere kans in de maatschappij krijgen doordat het gemiddelde opleidingsniveau omhoog gaat. Wanneer men gevarieerd eet en regelmatig wisselt met verschillende producten krijgt het lichaam alle voedingsstoffen binnen die het nodig heeft.

Wat hebben kinderen in de groei nodig?

Kinderen verschillen van elkaar qua bouw, lichaamsgroei en hoeveel ze bewegen. Het ene kind sport, het andere kind speelt buiten en weer een ander kind blijft binnen achter de televisie zitten. Dit zijn factoren die er voor kunnen zorgen dat het ene kind meer energie nodig heeft dan een ander kind. Er bestaat niet één voedingsschema dat geschikt is voor alle kinderen. Zo hebben meisjes in de leeftijd 9-13 jaar ongeveer 2100 kcal per dag nodig. Jongens van die leeftijd hebben ongeveer 2200 kcal nodig per dag.

Aandachtspunten

Hygiëne

In een warm klimaat krijgen bacteriën en schimmels eerder de kans om zich te vermenigvuldigen wat mogelijk lijdt tot een voedselinfectie of voedselvergiftiging. Hierbij is het belangrijk dat er gelet wordt op een aantal dingen omtrent de voedselbereiding en bewaring

Traktaties

Kinderen willen graag iets leuks uitdelen, vaak in de vorm van chips, taart en frisdrank. Hier zit veel energie in en weinig gezonde voedingsstoffen. Er zijn veel andere leuke traktaties die gezonder zijn en dit hoeft niet moeilijk te zijn of veel tijd te kosten.  

Groente en fruit

Groente en fruit leveren veel belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en vezels die het lichaam elke dag nodig heeft om het lichaam gezond te houden en de weerstand op pijl te houden.

Drinken

Drinken is belangrijk om voldoende vocht binnen te krijgen. Naarmate kinderen groeien hebben ze meer vocht nodig. In een warm klimaat is het verstandig om ruime hoeveelheden te drinken zodat er geen uitdrogingsverschijnselen optreden.

Ontbijten

Door een ontbijt wordt de spijsvertering van het lichaam op gang gebracht, waardoor kinderen zich in de loop van de dag beter kunnen concentreren. Daarnaast is het ontbijt belangrijk om ervoor te zorgen dat een kind later in de ochtend geen trek krijgt in een snack of snoep. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de pijler voeding en de zojuist genoemde onderwerpen kunt u de handleiding op de site bekijken.

 

 

 

Activiteiten van deze pijler

Sociaal - emotionele gezondheid

Een goede emotionele gezondheid zorgt ervoor dat schoolprestaties op school hoger zijn doordat kinderen lekker in hun vel zitten. Onder deze pijler valt alles wat met de mentale gezondheid van de leerlingen te maken heeft. Onder mentale gezondheid wordt de gezondheid van de geest verstaan. Gedachten, gevoelens en de hierop gebaseerde gedragsuitingen. Deze mentale gezondheid kan veroorzaakt worden door karaktereigenschappen, zoals gevoelens opkroppen of juist uitspreken, maar ook door opvoeding en interactie vanuit bijvoorbeeld ouders. Mentale gezondheid beïnvloedt vaak het leergedrag van kinderen. Nare ervaringen kunnen geuit worden door bijvoorbeeld agressie of desinteresse.

Een goede sociaal-emotionele gezondheid onder de kinderen is voor hen van essentieel belang om uit te groeien tot een sterk en evenwichtig persoon. Het project Skol Salú wil ernaar streven dat de kinderen optimaal kunnen leren en voorbereid worden op het leven, zonder dat hierbij belemmeringen een rol spelen.

Aandachtspunten

Verwaarlozing
Verwaarlozing is een passieve vorm van mishandeling, omdat ouders structureel iets nalaten. Ouders voorzien hun kinderen niet in hun basisbehoeften. Verwaarlozing kan zowel op lichamelijk, als psychisch gebied voordoen.

Armoede
Onder armoede wordt verstaan dat een gezin zich niet in de dagelijkse levensbehoefte kan voorzien. Armoede heeft meerdere negatieve gevolgen, zoals hechtingsproblematiek, weinig opleidingsmogelijkheden en slechte voeding.

Vermoeidheid
Als gevolg van een reeks avonden te laat gaan slapen, kan een kind oververmoeid raken. Kinderen hebben in verhouding met volwassenen meer slaap nodig en als zij hierin niet voorzien worden, houden ze de dag niet vol.

Concentratieproblemen
Door goede, gezonde voeding en genoeg slaap 's nachts is een kind overdag optimaal geconcentreerd.

Criminaliteit
Een van de grootste oorzaken van jeugdcriminaliteit is familie. Vaak volgen kinderen de patronen van hun familieleden. Ze bevinden zich in eenzelfde leefsituatie en ze delen normen en waarden. Een kind uit een gezin waarbij criminaliteit voorkomt zal leren dat dit erbij hoort. Door blootstelling aan het fenomeen zal het eveneens overgenomen worden. Dit blootstellen is een vorm van mishandeling en is strafbaar.

 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de pijler sociaal - emotionele gezondheid en de zojuist genoemde onderwerpen kunt u de handleiding op de site bekijken.

 welzijn

Activiteiten van deze pijler

Bewegen

Bij beweging wordt vaak meteen gedacht aan sporten. Beweging houdt niet alleen sporten in, maar ook dagelijkse activiteiten zoals lopen en spelen. Elke vorm van beweging telt mee en is beter dan stilzitten. Het beweegpatroon van kinderen is veranderd door de komst de technologie met onder andere de tv en computerspelletjes. Hierdoor spelen kinderen minder buiten. Veel bewegen is echt belangrijk. Doordat kinderen buiten spelen, trainen ze hun lichaam en versterken hun botten en spieren. Daarom is het van belang dat de kinderen op school ook de ruimte hebben om te bewegen.

De laatste jaren is de inactiviteit bij de kinderen gestegen, hierdoor komen inactiviteitziekten zoals overgewicht en vermoeidheidsklachten steeds vaker voor. Bewegen is goed voor hart- en vaatziekten, je ademhalingsorganen en je botten. Ook is bewegen belangrijk bij kinderen voor hun sociale integratie, het leren omgaan met anderen en met zichzelf. De internationale richtlijn adviseert hiervoor dat kinderen dagelijks minimaal 1 uur met een matig tot hoge intensiteit moeten bewegen.

Aandachtspunten

Kerndoelen bij Lichamelijke Opvoeding

Voor het bovenstaande is het belangrijk dat er Kerndoelen bij Lichamelijke Opvoeding naar voren komen. Zonder dit zal er geen doel zijn van de gymlessen en kan er geen vooruitgang meetbaar worden gemaakt.

Motorische ontwikkeling

In de lessen lichamelijke opvoeding zal de focus liggen op de motorische ontwikkeling, dit wordt gezien als de basis die nodig is om complexe context- en sport specifieke vaardigheden te leren.

Sportstimulering

De rol van de scholen, vooral van de basisscholen, is gevarieerde en uitdagende bewegingsprogramma's aan te bieden. De school moet een veilig, boeiend en uitdagend leefklimaat voor de kinderen bieden om dit mogelijk te maken. Het bewegingsonderwijs moet de leerlingen breed introduceren in de bewegingscultuur.

Vakkundigheid van docenten

Vakkundige gymdocenten kunnen waarborgen dat de kinderen op de juiste manier bewegingsonderwijs krijgen en dat de belangen hiervan worden gewaarborgd.

Materialen en faciliteiten

Met voldoende en variërende materialen en faciliteiten is het makkelijker om een les divers en uitdagend te houden. Bij materialen en faciliteiten wordt niet alleen gedacht aan materiaal voor tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding, maar ook of er voldoende bewegingsmogelijkheden in het schoolgebouw en op het schoolplein zijn.

Veiligheid

De gymlessen met bijbehorende materialen en faciliteiten moet veilig kunnen plaatsvinden. Onder veiligheid wordt het materiaal, de kleding, accessoires en hygiëne van de leerlingen en de docenten verstaan.

Evaluatie

Ten slotte is het important dat wanneer het bovenstaande wordt nageleefd dit op hetzelfde niveau blijft door een evaluatie te laten plaatsvinden. Om de Lichamelijke Opvoeding lessen te blijven ontwikkelen en om de kwaliteit van deze te waarborgen, wordt dit sterk aanbevolen.

Vergeet niet: 'Bewegen is gezond,belangrijk en leuk!'

Voor een uitgebreidere beschrijving van de pijler bewegen en de zojuist genoemde onderwerpen kunt u de handleiding op de site bekijken.

Sportende kinderen

Activiteiten van deze pijler

Veiligheid

Wat is veiligheid?

Veiligheid is de toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade. Het bieden van een veilige omgeving om in te werken en leren verhoogt de leer- en werkprestaties van iedereen die zich in de school bevindt. Er bestaan twee soorten veiligheid in en om de school, namelijk fysieke schoolveiligheid en sociale schoolveiligheid welke worden beïnvloed door verschillende maatschappelijke veiligheidsthema's.

Fysieke schoolveiligheid betreft alle zaken in en om de school die te maken hebben met de lichamelijke gezondheid van leerlingen en personeel. Hierbij gaat het om het veilig voelen van gevaar dat voortvloeit uit ongevallen van diverse aard.

Sociale schoolveiligheid betreft alle zaken die te maken hebben met de psychosociale belasting van leerlingen en personeel. Onder psychosociale belasting vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en criminaliteit.

Veel maatschappelijke thema´s hebben direct of indirect invloed op de sociale veiligheid op scholen. Verschillende maatschappelijke thema´s die van toepassing zijn op de scholen zijn alcohol, drugs, discriminatie, seksualiteit, geweld, jeugdzorg en criminaliteit. Voorlichting zal de leerlingen helpen voor te bereiden om zich te weren tegen ongewenst gedrag binnen deze thema's. Het belang van veiligheid is dat er zo min mogelijk ongevallen voorkomen door onder andere maatregelen en bijbehorende calamiteitenplannen op te stellen.

Aandachtspunten

Materiële veiligheid

Alle tastbare onderdelen in en rondom de school welke voor schade aan de lichamelijke gezondheid kunnen zorgen wanneer deze niet veilig is.

Veiligheidsbeleid

Het is van belang dat er op elk gebouw een calamiteitenplan ligt waarin de gevaren per gebouw zijn aangegeven. Ook is het van belang dat dit product steeds wordt gecontroleerd en wordt aangepast wanneer nodig. (STAG, 2012).

Psychosociale belasting personeel en leerlingen
Psychosociale klachten zijn de factoren seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk in de schoolsituatie die stress teweeg brengen en kunnen zorgen voor psychische of sociale gevolgen.

Invloed omgeving
Wie er op school komt, wat deze van de school vinden en hoe de school binnen de omgeving bekend staat maakt de identiteit van de school. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de pijler veildigheid en de zojuist genoemde onderwerpen kunt u de handleiding op de site bekijken.

veiligheid

Activiteiten van deze pijler

Partners: